čtvrtek 23. srpna 2007

základy Project managementu - 100 otázek na pohovor

Ať se připravujete na interview na pozici projektového manažera nebo jste osobou, která se účastní pohovorů při obsazování těchto pozic, následující seznam otázek by Vám mohl pomoci připravit se.

( poznámka: tento text vychází z anglického originálu ze serveru www.pmconnection.com )

1. Jak řešíte problémy s neproduktivními členy týmu?
2. Jak motivujete členy týmu, kteří jsou „vyhořelí“ nebo znudění?
3. Jak se stavíte k členům týmu, když za Vámi přijdou se svými osobními problémy?
4. Jaké jsou cíle ve Vaší kariéře? Jak tyto cíle vidíte v souvislosti s probíranou pozicí?
5. Vysvětlete svoji schopnost komunikovat napříč jednotlivými odděleními společnosti?
6. Popište, jak zareagujete na situaci, kdy bylo více cest, jak splnit určitý task a několik zájmových skupin, které preferovaly odlišné cesty.
7. Představte si, že jste v nepříjemném prostředí ( situaci ) a necítíte se dobře. Jak ohodnotíte svůj situační vedoucí (leadership) přístup?
8. Popište příklad svého vůdčího přístupu v situaci, kdy týmová spolupráce hrála důležitou roli.
9. Řekněte situaci, kdy jste musel prokázat svoji loajalitu? Co jste udělal? Proč?
10. Ve kterých situacích je důležité prokázat loajalitu ke svému nadřízenému?
11. Ve dnešním business prostředí, proč si myslíte, že je loajalita k nadřízenému důležitá?
12. Proč se zajímáte o tuto pozici?
13. Co si myslíte, že budete dělat na této pozici jako svou každodenní práci?
14. Co si myslíte, že Vás kvalifikuje na tuto pozici?
15. Co jste se naučil ze svých chyb?
16. Které ze svých předchozích zaměstnání jste měl nejraději? Co konkrétně jste měl nejvíce / nejméně? Proč? Co byl Váš největší úspěch? Co způsobilo největší frustraci?
17. Popište speciální projekty nebo školeních, které jste měl / absolvoval a které jsou relevantní k této pozici.
18. Jaké jsou věci, které byste na nabídnuté pozici dělal nerad?
19. Jaké jsou vaše současné pracovní plány? Proč přemýšlíte o opuštění současné pracovní pozice?
20. Popište ideální práci, jakou si představujete.
21. Jak se zachováte, pokud se kontraktor dostane do konfliktu v důležité situaci?
22. Pokud budeme kontaktovat Vašeho bývalého zaměstnance, co si myslíte, že řekne o Vašich schopnostech učinit rozhodnutí?
23. Dejte nám příklad situace win-win, kterou jste vyjednal.
24. Řekněte nám o své verbální a písemné schopnosti komunikovat. Jak dobře se dokážete prezentovat ostatním? Proč si myslíte to, co jste právě řekl?
25. Dejte nám příklad stresové situace, ve které jste byl? Jak dobře jste se s ní vyrovnal? Pokud byste v ní byl znovu, co byste udělal jinak? Jak se vyrovnáváte se stresem, tlakem a neodůvodněnými požadavky?
26. Řekněte nám o těžkých rozhodnutích, která jste udělal?
27. Popište, co jste dělal v práci včera?
28. Jak vyřešíte následující technický problem? (popište obvyklý problém, který se vyskytuje v nové pozici)
29. Jaké silné zkušenosti jste přinesl na Vaši poslední pozici?
30. Popište, jaké měly zmíněné vlastnosti dopady na výsledky?
31. Jaké jsou nezbytné kroky k úspěšnému project managementu?
32. Jak provádíte plánování pro projekt?
33. Co je důležité vzít při plánování ( projektů v nové organizaci ) v úvahu?
34. Které jsou věci, kterým při plánování přiřazujete nízkou prioritu?
35. Co odlišuje projekt od rutinních operací?
36. Jaká jsou 3 omezení projektů?
37. Které jsou 5 kontrolních komponent projektů?
38. Jaká kvalifikace je důležitá pro to stát se efektivním projektovým manažerem?
39. Jaké máte zkušenosti s projektovým managementem?
40. Vyjmenujte 5 indicií, které mohou napovědět, že projekt bude neúspěšný?
41. Řekněte nám o projektu, kterého jste se zúčastnil a o roli, kterou jste v něm zastával?
42. Když jste přiřazen na projekt, jaké kroky podniknete k jeho úspěšnému dokončení?
43. Pokud budete přiřazen k projektu jako projektový manažer a záhy zjistíte, že sponzor projekt už nepodporuje. Jaké kroky podniknete?
44. Váš 3 měsíční projekt už po prvním měsíci překročí naplánované zdroje ( rozpočet ). Jaké kroky podniknete ke zjištění potencionálních dopadů na náklady?
45. Řekněte nám o úspěšném projektu, kterého jste se zúčastnil a jak jste se podílel na úspěchu tohoto projektu?
46. Byl jste přiřazen k projektu v roli projektového manažera a byli identifikováni konkrétní členové projektového týmu. Jaké kroky podniknete ke zvýšení efektivnosti Vašeho projektového týmu?
47. Byl jste přiřazen k projektu v roli projektového manažera a zjistil jste, že členové projektového týmu jsou noví zaměstnanci „právě ze školy“ a začínající konzultanti. Jaké kroky provedete, abyste zajistil, že projekt bude dokončen v napjaté časové tísni?
48. Co je to „projektový milník“?
49. Co je to „project float“? ( tok? )
50. Váš projekt začíná překračovat rozpočet a začíná nestíhat naplánované činnosti. Toto je způsobeno každodenními změnovými požadavky zadavatelů a vzrůstajícími konflikty mezi nimi ( těmi požadavky ). Jak se zachováte k zadavatelovým požadavkům.
51. Zaznamenal jste zpoždění už v počáteční fázi Vašeho projektu. Jaké uděláte kroky k předejití zpoždění? Jaké akce budou mít největší dopad na konečný výsledek?
52. Popište, co jste dělal v obtížném projektovém prostředí k zajištění dokončení včas a podle finančního plánu?
53. Jaké akce jsou potřeba k úspěšnému sponzoringu projektu?
54. Jak jste se dostal ke svému poslednímu projektu?
55. Jaké byly Vaše specifické odpovědnosti?
56. Co se Vám na projektu líbilo a co naopak nelíbilo?
57. Co jste se z projektu naučil?
58. Řekněte nám tom, jak jste se dostal do obtížné situace? Jak jste se s ní vyrovnal?
59. Řekněte nám o formách spolupráce s ostatními zaměstnanci?
60. Řekněte mi o úspěchu, na který jste zvlášť hrdý a v čem spočíval?
61. Máte bývalé kolegy z bývalých konzultačních činností, kteří na Vás mohou poskytnout profesní referenci?
62. Jaké další konzultační nebo nezávisle kontraktační činností jste dále prováděl?
63. Popište ( diskutujte ), jak byste si představoval spolupráci jako nezávislý kontraktor nebo konzultant?
64. Jaké konfliktní zodpovědnosti byste měl?
65. Jaké budou Vaše specifické cíle v nové roli konzultanta nebo nezávislého kontraktora?
66. Jakou máte zkušenost, o které si myslíte, že bude užitečná.
67. Tento úkol od Vás bude vyžadovat [popište vlastnosti]. Bude to pro Vás znamenat problém?
68. Tento úkol do Vás bude vyžadovat interakci s [popište role lidí]. Jaké máte zkušenosti se spoluprací s tímto druhem lidí?
69. Co byste si chtěl odnést z přiřazené pozice?
70. Jaké jsou dvě běžné, ale hlavní překážky u tohoto druhu projektů? Co uděláte s jejich uvědoměním, abyste udržel Váš tým v dodržení plánu?
71. Co je to „project charter“? Jaké jsou jeho prvky?
72. Jaký dokument budete používat pro budoucí rozhodnutí?
73. Jak budete definovat scope?
74. Co bude výstupem procesu definujícího scope?
75. Co je to management kvality?
76. Kontrolujete nebo plánujete kvalitu?
77. Co je to EVM? Jak to budete používat k řízení projektu?
78. Co je to projekt? Co je to program?
79. Jaké jsou metody výběru projektů?
80. Jaký nástroj použijete k definici, řízení a kontrolování projektů?
81. Co je to risk management a jak plánujete přístup k rizikům?
82. Jaký je výstup uzavření projektu?
83. Jaké jsou metody používané k odhadování projektů?
84. Jaké metody jste k odhadům používal?
85. Jak nastartujete projekt?
86. Pokud byste měl dodat projekt zákazníkovi a tento projekt byl závislý na dodávce subkontraktora? Jak byste řídil tohoto subkontraktora? Jakou doložku ke smlouvě byste k tomu použil?
87. V této roli ( použijte roli, pro kterou je interview určeno ), které jsou 3 kritické věci, které musíte dobře udělat jako projektový manažer k zajištění úspěšného dokončení projektu?
88. Jakou metriku plánujete použít k určení ( předvídání ) úspěšnosti projektu?
89. Jaké jsou Vaše soft skills? Dokážete „prodat“ projekt týmu?
90. Pokud máte člena týmu, který neplní svoji úlohu? Jak se k němu zachováte?
91. Společnosti se historicky dívají na technické dovednosti, ale více a více business manažerů si uvědomuje, že absence „lidských“ dovedností vede k neúspěchu projektu. ( tady postrádám jakoukoliv otázku )
92. Kolik projektů jste v minulosti vedl? Splnil jste deadlines? Splněno v čase a v rozpočtu? Jaké překážky jste musel překonat?
93. Rozumíte milestonům, vzájemným ovlivňováním? Resource allocation? ( to snad ani nejde přeložit .o) )
94. Víte, jaký Projektový software je používán firmou a zda je k němu školeni?
95. Řekněte mi něco o sobě. ( abyste zabezpečil nepřeskakování a frustraci, naplánujte si, co budete říkat )
96. Jaké jsou Vaše silné stránky? ( všechno si připravte a zopakujte si to před pohovorem )
97. Jaké jsou Vaše slabé stránky? ( připravte se na to, že cokoliv tu řeknete, může být a také bude použito proti Vám )
98. Jak si myslíte, že Vás popíše současný nadřízený?
99. Jaké byly zodpovědnosti Vašeho nadřízeného? ( tazatelé se často ptají, aby Vás připravili o možnost říct, že jste dělal šéfovu práci. Dejte si na to pozor! )
100. Jaký je Váš názor na ně? ( nikdy nekritizujte své minulé nebo současné nadřízené. Staví Vás to do špatného světla ).

0 komentářů:

hledej.me » Tykač

Google
 

počet návštěv blogu za posledních 7 dní

Oblíbené příspěvky

hledej.me